Skip to main content

05-09-2018

Rekenkamercommissie Hoorn

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

Samenvatting

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid niet inzichtelijk zijn.

Onderzoeksvraag

Is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Hoorn rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
lokale overheid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
K. Bongers
E-mailadres
info@bongersonderzoekadvies.nl

Documenten