Skip to main content

17-01-2019

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over een schaars vergunningstelsel. Amsterdam heeft 19 schaarse vergunningstelsels en mogelijk neemt dit aantal toe in de komende jaren.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de raad door het college geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen bij schaarse vergunningstelsels?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link