Skip to main content

22-01-2019

Rekenkamercommissie Veenendaal

Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

Samenvatting

In het rekenkameronderzoek is aandacht besteed aan de effectiviteit van het woonbeleid. De drie speerpunten uit de Woonvisie 2014-2019 zijn het vertrekpunt geweest: dynamische woonmilieus, huishoudens met zorgvraag en huishoudens met een laag inkomen

Onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is om de raad inzicht te geven in:
• De mate waarin het woonbeleid effectief is geweest;
• De toekomstige opgaven die van belang zijn bij het woonbeleid van de komende jaren.
In 2019 zal de gemeente haar nieuwe woonbeleid vormgeven binnen de Omgevingsvisie. Hierin zal gekeken worden naar de woonopgaven voor de komende jaren. Een aantal trends op de woningmarkt zullen daarbij grote invloed hebben

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Companen
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
onderzoek en analyse woningmarkt
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
L. Achterberg
E-mailadres
rekenkamercommissie@veenendaal.nl

Documenten