Skip to main content

05-03-2019

Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Een mozaïek van ambities en belangen, Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht

Samenvatting

De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds de fusie in 2011 de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. Er is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van de gemeente. Het is nu tijd voor reflectie en focus.

Onderzoeksvraag

Welke doelstellingen zijn door de gemeente Stichtse Vecht in de afgelopen vier jaar geformuleerd ten aanzien van bevordering van de lokale economie en welke acties/activiteiten waren hieraan verbonden tegen welke kosten?

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Regioplan
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
E-mailadres
Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl

Documenten