Skip to main content

18-03-2019

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Effectiviteit van Duurzaam inkopen

Samenvatting

Ondanks stevige ambities tav duurzaam inkopen, scoort Zoetermeer vergeleken met andere gemeenten niet hoog. Hoe doelmatig en doeltreffend is het beleid? Een onderzoek naar mogelijkheden om via duurzaam inkopen de duurzaamheidsambities te realiseren.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de praktijk in Zoetermeer aan de kaders voor Duurzaam Inkopen en welke verbetermogelijkheden zijn er om met inkopen en aanbesteden bij te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsambities van Zoetermeer?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
twINKel
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
E-mailadres
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl

Documenten