Skip to main content

23-12-2016

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Wijkgericht werken

Samenvatting

Wijkgericht werken heeft in Zoetermeer al jaren prioriteit. Er wordt veel door en voor bewoners georganiseerd. Doel is een bijdrage te leveren aan een veilige stad en leefbare wijken. Maar nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op wijkgericht werken.

Onderzoeksvraag

1. Wat zijn de resultaten en opbrengsten van wijkgericht werken in de gemeente vanaf 2014, afgezet tegen de geformuleerde doelen?
2. Welke impact wordt verwacht van de beoogde transities (maatwerk, integraliteit, terugtrekkende overheid en bereikbaarheid en samenwerking in het wijkgericht werken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
E-mailadres
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl

Documenten