Skip to main content

20-11-2018

Rekenkamercommissie Albrandswaard

Veiligheidsbeleid

Samenvatting

inzicht bieden in de: – wijze waarop het veiligheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig tot stand is gekomen en de prioriteiten zijn/worden gesteld; – mate waarin de doelstellingen specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden zijn geformuleerd;

Onderzoeksvraag

Beschikt de gemeente over een concreet en op de problematiek toegesneden lokaal veiligheidsbeleid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Stuff
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
beleidsevaluatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Albrandswaard
Ingestuurd door
G Gijzendorffen
E-mailadres
gijsfranckstraat@hotmail.com

Documenten