Skip to main content

26-03-2019

Rekenkamer Utrecht

Werken aan perspectief. Een onderzoek naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.

Samenvatting

Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2018 welke kenmerken uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan de dienstverlening aan deze doelgroep op het gebied van werk en activering.

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Utrecht voldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente Utrecht voor uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 doeltreffend en doelmatig is?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad Gemeente Samenwerkingspartners College van B&W
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Johan Snoei
E-mailadres
j.snoei@utrecht.nl

Documenten