Skip to main content

31-12-2018

Rekenkamer Maastricht

LVO – Deelonderzoek I. Rapportage bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot LVO

Samenvatting

De rekenkamer ontving van de raad inz. de kwestie LVO het verzoek advies uit te brengen. In dit onderzoek behandelt de rekenkamer het deel van de vraag dat betrekking heeft op de bevoegdheden v.d. raad m.b.t. het V.O. in Maastricht in relatie tot LVO

Onderzoeksvraag

Hoe kan de Raad haar bevoegdheden effectief uitoefenen? Welke informatie moet de Raad daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag c.q. opdracht zou de Raad daarvoor bij het College moeten neerleggen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Ingestuurd door
Mevr. J.M.C. Heesbeen
E-mailadres
secretariaat@rekenkamermaastricht.nl

Documenten