Skip to main content

31-12-2018

Rekenkamer Maastricht

LVO – Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit

Samenvatting

Voor- en nadelen v.e. bestuurlijk monopolie kritisch beschouwd. Kan een bestuurlijk monopolie voldoende waarborgen bieden om een goede onderwijskwaliteit te realiseren. Bevordert concurrentie de onderwijskwaliteit?

Onderzoeksvraag

Is de monopoliepositie van LVO Maastricht nadelig bij het zoeken naar toekomstbestendige oplossingen en zijn er mogelijkheden om, bij het feitelijk bestaan van een monopoliepositie, effectief (toe)zicht te houden op ontwikkelingen in het onderwijs in de stad.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Ingestuurd door
Mevr. J.M.C. Heesbeen
E-mailadres
secretariaat@rekenkamermaastricht.nl

Documenten