Skip to main content

23-01-2019

Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

Onderzoek inkoop- en aanbestedingen

Samenvatting

Het onderzoek is een coproductie van onderzoeksbureau Unravelling en de rekenkamercommissie.
We hebben interviews en deskresearch als onderzoeksmethoden gehanteerd.
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:
1. Periodieke evaluatie van het

Onderzoeksvraag

“Wat is het inkoop- en aanbestedingen beleid van de gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau Unravelling
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn
Ingestuurd door
Fransien Koenders
E-mailadres
rekenkamercommissie@borger-odoorn.nl

Documenten