Skip to main content

09-05-2019

Rekenkamer Arnhem

Schuldenval

Samenvatting

De RK beveelt o.a. aan de intake te versterken, beter te registreren en een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. De focus ligt op de inwoners met schulden en de drie bij de dienstverlening betrokken partijen.

Onderzoeksvraag

Hoe wordt het schulddienstverleningsbeleid uitgevoerd, worden inwoners bereikt en geholpen en welke succes- en faalfactoren zijn er.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Guido Brummelkamp e.a.
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
verbetering schulddienstverlening
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Paul Bosch
E-mailadres
paul.bosch@arnhem.nl

Documenten