Skip to main content

29-04-2019

Rekenkamercommissie Ede

Uitvoering jeugdhulp op koers?

Samenvatting

Een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de jeugdhulp in de gemeente Ede.

Onderzoeksvraag

Bereikt de gemeente Ede de gestelde doelen op het gebied van jeugdhulp op een effectieve en efficiënte wijze?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RadarAdvies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Jorine Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten