Skip to main content

03-06-2019

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Risicomanagement sociaal domein gemeente Leusden

Samenvatting

Leusden heeft het risicomanagementsysteem goed ingericht, maar desondanks heeft de gemeente geen grip op de zorguitgaven. Met dit probleem kampen meerdere gemeenten in Nederland.

Onderzoeksvraag

Werkt het risicomanagementsysteem in Leusden, gezien de financiele tegenvallers in het sociaal domein in 2017 en 2018?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Leusden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
i.spoor@barneveld.nl

Documenten