Skip to main content

13-06-2019

Schiedam-Vlaardingen

Ouder worden in Schiedam

Samenvatting

Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat, een explorerend onderzoek, zonder nornenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor de conclusies en aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

In welke mate en op welke wijze geeft de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van (groepen) ouder inwoners in Schiedam aanleiding tot specifieke beleidsmatige aandacht, gegeven de algemene doelstellingen van de Wmo 2015?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
7 zebra’s
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten