Skip to main content

12-06-2019

Breda

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

Samenvatting

Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden stijgen weer tot hoog niveau. Te weinig beleidsverantw

Onderzoeksvraag

Hoe staat het met de leesbaarheid, doelen, financiële positie, inhoudelijke beleidsverantwoording Jaarverslag

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Breda
Rekenkamer(commissie)
Breda
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
E-mailadres
je.wiggers@breda.nl

Documenten