Skip to main content

20-06-2019

Epe

Rekenkamerrapport Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken

Samenvatting

In de gemeente Epe speelt de afweging tussen het zelf uitvoeren van taken en opdrachten en het uitbesteden daarvan. De Rkc was benieuwd naar de afwegingen die de gemeente maakt bij het zelf uitvoeren dan wel het uitbesteden van taken en opdrachten.

Onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente vorm aan afwegingen tussen zelf doen en uitbesteden bij de uitvoering van gemeentelijke taken en opdrachten en, indien gekozen wordt voor uitbesteding, hoe houdt de raad daar dan grip op?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Profit
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Overheid
Rekenkamer(commissie)
Epe
Ingestuurd door
Gea Bosman
E-mailadres
gea.bosman@epe.nl

Documenten