Skip to main content

03-02-2014

Rekenkamercommissie Dalfsen

Grondexploitatie Dalfsen

Samenvatting

Zie de managementsamenvatting in het rapport.

Onderzoeksvraag

Hoe vindt de aansturing van het grondbedrijf plaats en hoe is de risicobeheersing geborgd? Wat is de vraag naar gronden in Dalfsen de laatste jaren geweest? Zijn de geraamde hoeveelheden van de uitgifte daarop aangepast? En is als gevolg daarvan de termijn van uitgifte van gronden in de ramingen ook aangepast? Wat is het realiteitsgehalte van de gehanteerde parameters?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
E&M Consultants
Type onderzoek
Doelmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
financiën en bedrijfsvoering
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
E-mailadres
griffie@dalfsen.nl

Documenten