Skip to main content

27-06-2016

Rekenkamercommissie Dalfsen

Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

Samenvatting

Er is onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel en adviseurs in de gemeente Dalfsen, waarbij het gaat om taken die een gemeente zelf zou kunnen vervullen.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Dalfsen het beleid ten aanzien van inhuur van derden vorm gegeven en is de uitvoering van dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
juridisch en bestuurskundig onderzoek
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
E-mailadres
griffie@dalfsen.nl

Documenten