Skip to main content

18-09-2017

Rekenkamercommissie Dalfsen

Handhaving en evenementen

Samenvatting

Het onderzoek beperkt zich tot toezicht en handhaving binnen het domein van de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid

Onderzoeksvraag

Wat is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Dalfsen ten aanzien van de fysieke leefomgeving, de APV, de DHW en evenementen, welke prioriteiten worden gesteld en hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe verloopt het proces van vergunningverlening bij evenementen vanuit openbare orde en veiligheidsoogpunt, hoe wordt samengewerkt en hoe worden risico’s ingeschat en beheerst?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
juridisch en bestuurskundig onderzoek
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
E-mailadres
griffie@dalfsen.nl

Documenten