Skip to main content

24-05-2019

Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Opmeer

Samenvatting

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties tussen de gemeente Opmeer en zorgorganisaties.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen in de 0de, 1ste en 2de lijn van de jeugdhulp en wat betekent dit voor de doeltreffendheid van de jeugdhulp in Opmeer.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten