Skip to main content

19-08-2019

Rekenkamer Hilversum

Tussenstand uitvoering jeugdhulp

Samenvatting

Een onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp in Hilversum.

Onderzoeksvraag

De rekenkamer vroeg zich af of de jeugdhulp in Hilversum in 2018 – drie jaar na de transitie – zoals beoogd beter en goedkoper is geworden; krijgen jeugdigen tijdig en adequate hulp, die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Radar Advies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Hilversum
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Ingestuurd door
Dorien Verloop
E-mailadres
d.verloop@hilversum.nl

Documenten