Skip to main content

03-09-2019

Bergeijk

Uitvoering Participatiebeleid Bergeijk

Samenvatting

De uitvoering van het participatiebeleid in Bergeijk is geëvalueerd over de periode 2015-2019. Het percentage van de doelgroep, dat in een traject opgenomen is, stijgt in die jaren van minder dan 60% tot meer dan 80%.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelstellingen van het participatiebeleid uit 2015 bereikt?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Bergeijk
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
E-mailadres
kuiperae@planet.nl

Documenten