Skip to main content

13-08-2019

Krimpenerwaard

Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard

Samenvatting

Bij 6 basis- en 2 middelbare scholen is de verkeerssituatie én de beleving daarvan bij diverse betrokkenen bekeken. Verbetering is mogelijk in de fysieke situatie en verkeerseducatie. De gemeente kan de reactieve aanpak ombuigen in een proactieve.

Onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te bieden in de stand van zaken ten aanzien van de verkeersveiligheid rondom scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard en waar zinvol aanbevelingen te formuleren ter verbetering.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Ingestuurd door
P. Feelders
E-mailadres
p.feelders@krimpenerwaard.nl