Skip to main content

19-06-2019

Utrecht

Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Samenvatting

Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkameronderzoek nar vastgoedinformatie.

Onderzoeksvraag

Bevat een analyse van de verstrekte documenten en een toelichting op de gevraagde investeringsbeslissingen. Verder informatie over stand van zaken uitvoering aanbevelingen van de rekenkamer

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Ingestuurd door
Sylvia van Leeuwen
E-mailadres
sylvia.van.leeuwen@utrecht.nl

Documenten