Skip to main content

30-09-2019

Rekenkamercommissie Ede

Duurzaamheid gemeente Ede: Ligt de gemeente op koers om haar doelen te behalen?

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of de gemeente Ede op koers ligt met het duurzaamheidsbeleid. De Startnotitie duurzaamheid voor de periode 2015-2018 is hierbij het vertrekpunt.

Onderzoeksvraag

Ligt de gemeente Ede op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen voor duurzaamheid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
J.Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten