Skip to main content

26-11-2019

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)

Samenvatting

Elke gemeente moet aan cliënten (levensbreed) gratis OCO bieden. Maar veel inwoners kennen OCO niet, de precieze taak is onduidelijk en vaak beperkt tot de WMO. Zoetermeer werkt aan gebiedsgerichte ondersteuning en OCO krijgt daarin ook een rol.

Onderzoeksvraag

Hoe effectief en efficiënt is onafhankelijke cliëntondersteuning in Zoetermeer?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Panteia
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
E-mailadres
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl

Documenten