Skip to main content

28-10-2019

Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer

Doeltreffendheid en Doelmatigheid Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering, gemeente Medemblik

Samenvatting

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het vormgeven en uivoeren van beleid op het gebied van duurzaamheid. Medemblik wil ook een voorbeeldrol vervullen. De RKC heeft vanuit dat perspectief vier thema’s van de eigen bedrijfsvoering onderzocht.

Onderzoeksvraag

Hoe is het beleid en uitvoering van de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering en wat betekent dit voor de voorbeeldrol van Medemblik op het gebied van duurzaamheid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten