Skip to main content

05-12-2019

Rekenkamercommissie Veenendaal

Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

Samenvatting

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cultuur op de lange termijn naartoe wil.

Onderzoeksvraag

Wordt de Cultuurvisie door het college en de culturele
instellingen zodanig uitgevoerd dat de hoofddoelstellingen van
de Cultuurvisie worden behaald? Zijn er al verbeterpunten
te noemen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
LAgroup, Amsterdam
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Cultuur
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
E-mailadres
rekenkamercommissie@veenendaal.nl

Documenten