13-11-2019

Rekenkamer Oost-Nederland

Een complexe verhouding

Samenvatting

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan haar ambitie: een gezonde en veilige leefomgeving.

Onderzoeksvraag

Draagt de inzet van de provincie Gelderland (en de omgevingsdiensten) op het gebied van VTH bij aan de naleving van de regels door de bedrijven die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
PS Gelderland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.