Skip to main content

16-12-2019

Nijmegen

Toegang tot de Wmo Rekenkameronderzoek vanuit cliëntperspectief

Samenvatting

Conclusies in steekwoorden: De organisatie van de toegang tot de Wmo is in opzet goed, maar beperkt bekend bij inwoners. Door knelpunten in de uitvoering staat de toegang onder druk; ook zijn er risico’s voor de rechtszekerheid van cliënten.

Onderzoeksvraag

Hoe is de toegang tot de Wmo in Nijmegen georganiseerd, hoe wordt die door cliënten ervaren en in hoeverre wordt voldaan aan de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Documenten