Skip to main content

20-12-2019

Stichtse Vecht

Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht

Samenvatting

Inwoners van Stichtse Vecht geven een onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Men vindt de afhandeling te lang duren en de communicatie onvoldoende. Informele afhandeling leidt tot meer tevredenheid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre leidt de manier waarop de gemeente Stichtse Vecht klachten en bezwaren voorkomt, alsmede meldingen, klachten en bezwaren behandelt en oplost tot tevredenheid bij burgers en tot een doeltreffende en doelmatige inzet van middelen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
E-mailadres
Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl

Documenten