Skip to main content

15-11-2019

Rekenkamercommissies Bloemendaal en Heemstede

Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en informatisering

Samenvatting

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede onderzochten in 2019 de ICT samenwerking tussen beide gemeenten, die in 2014 startte. Zij concluderen dat de automatisering is verbeterd, maar de aansturing verbetering behoeft.

Onderzoeksvraag

1. Op welke wijze heeft de ICT-governance invulling gekregen en wat was daarvan het effect op de ICT-samenwerking?
2. Hoe hebben de organisatievormen van de ICT-samenwerking en de wijze waarop daarin gewerkt wordt, (de uitvoering) bijgedragen aan het resultaat van de ICT-samenwerking?
3. Wat zijn de opbrengsten en kosten van de ICT-samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal?
4. Kan de samenwerking worden ontvlochten en zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies Bloemendaal en Heemstede
Ingestuurd door
F.T.G. de Graaf
E-mailadres
f.t.g.degraaf@gmail.com

Documenten