Skip to main content

19-09-2019

Soest

Rekenkameronderzoek Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Samenvatting

Vijf rekenkamercommissies hebben, i.s.m. een onderzoeksbureau, de doeltreffendheid onderzocht van een gemeenschappelijk Reinigingsbedrijf.

Onderzoeksvraag

Wat vragen c.q. verlangen de gemeenten van RMN en maakt RMN deze verwachting waar? Dit onder verwijzing naar artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling, waarin staat dat RMN de ambitie heeft om de haar opgedragen taken op een effectieve, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke manier uit te voeren?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
RHDHV
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Vijf gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel-Glashouwer
E-mailadres
m.glashouwer@soest.nl

Documenten