Skip to main content

16-12-2019

Rekenkamer Zeeland

Externe Inhuur & Uitbesteding

Samenvatting

Het onderzoek beschrijft hoe de
sturing op externe inhuur en uitbesteding zich verhoudt tot de doelmatigheid en doeltreffendheidsnormen die relevant zijn voor de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten.

Onderzoeksvraag

Voldoet de sturing door Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland op externe inhuur en op uitbesteding door
de provinciale organisatie aan doelmatigheids- en doeltreffendheidsnormen?
Welk effect heeft de toenemende mate van netwerksturing door de Provincie Zeeland op de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten op het terrein van externe inhuur en uitbesteden?
Welke sturingsmogelijkheden hebben Provinciale Staten van Zeeland bij externe inhuur en uitbesteding door aan de Provincie verbonden partijen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale organisatie en verbonden partijen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
E-mailadres
eeia.dombi@zeeland.nl

Documenten