Skip to main content

11-06-2019

Rekenkamer Zeeland

Geheimhouding

Samenvatting

Openbaarheid is een grondbeginsel voor het Nederlands bestuur, uitgangspunt vastgelegd in de Grondwet (artikel 110). Het sluit daarmee aan op een beginsel dat in de literatuur wordt beschreven als ‘openbaar, tenzij’.

Onderzoeksvraag

Volgt de Provincie Zeeland de regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen van
geheimhouding in het verkeer tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
E-mailadres
eeia.dombi@zeeland.nl

Documenten