Skip to main content

11-12-2019

Rekenkamer Oost-Nederland

Natuur goed maken

Samenvatting

De RKON onderzocht hoe effectief de inzet v.d. provincie Overijssel is in het kader van natuurcompensatie. De compensatie van natuur van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet altijd volledig en goed wordt uitgevoerd.

Onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de inzet van de provincie Overijssel bij aan het behoud van natuurwaarden bij nieuwe activiteiten in natuurgebieden waarbij uiteindelijk natuurcompensatie plaats moet vinden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
PS Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link