Skip to main content

15-01-2020

Rekenkamer Oost-Nederland

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel

Samenvatting

We bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Overijssel. We constateren dat het onderzoek uit 2016 effect heeft gehad en de aanbevelingen hebben doorgewerkt.

Onderzoeksvraag

In deze follow-up zijn we per aanbeveling nagegaan wat de stand van zaken is. Daarbij zetten we onze bevindingen af tegen het normenkader.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
PS Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link