Skip to main content

25-09-2019

Rekenkamercommissie Ede

Zicht op Foovalley: een onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement

Samenvatting

De rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar de de Regio Foodvalley. Zij hebben voor deze gemeenschappelijke regeling (GR) de governance, doelen, projecten, kosten, resultaten en informatie aan de raden onderzocht.

https://www.facebook.com/RaadEde/videos/582160375878555/

Onderzoeksvraag

Hebben de in de GR deelnemende gemeenteraden voldoende inzicht in de (voortgang van) bereikte / te bereiken maatschappelijke doelen en resultaten – en de hiermee gemoeide kosten en baten – van het samenwerkingsverband Foodvalley?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
regionale samenwerking van gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
J.Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten

Externe link