Skip to main content

20-02-2020

Rekenkamercommissie Veenendaal

Onderwijshuisvesting In Helder Perspectief

Samenvatting

Het IHP kan beter, en zou als programma aangestuurd moeten worden. De sturing kan een impuls gebruiken en de financiële uitgangspunten zijn niet houdbaar. Deze kernconclusie brengt de rekenkamercommissie tot vier aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

Inzicht in de beleidsvorming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het proces tot en de beheersing van de uitvoering daarvan en de momenten waarop de raad invulling kan geven aan zijn controlerende rol.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Republiq
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
publiek vastgoed
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
L. Achterberg
E-mailadres
rekenkamercommissie@veenendaal.nl

Documenten