Skip to main content

02-03-2020

Noordelijke Rekenkamer

Verdeling onder hoogspanning

Samenvatting

Als provincies compensatie en financiële participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken willen regelen, moeten ze het Rijk vragen om landelijke wetgeving. Ook burgerparticipatie bij de energietransitie kan verbeterd worden.

Onderzoeksvraag

Welke kosten en baten ondervinden betrokken partijen bij projecten over duurzame
energieopwekking, hoe – en op basis van welke criteria – zijn deze kosten en baten
verdeeld en hoe is die verdeling tot stand gekomen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Rechtmatigheid
Gericht op
provincies
Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
E-mailadres
l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten