Skip to main content

21-01-2020

Rekenkamer Houten

Uitnodigingsplanologie in de gemeente Houten

Samenvatting

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten enige ervaring opgedaan met uitnodigingsplanologie als nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet bestaat de behoefte om de ervaringen te evalueren.

Onderzoeksvraag

1. Welke ervaringen zijn opgedaan met uitnodigingsplanologie?
2. Welke lering kan hieruit worden getrokken met het oog op de voorbereiding op de Omgevingswet?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC Onderzoek
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Houten
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
hans.slooijer@bmc.nl