Skip to main content

27-06-2019

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Samenvatting

In januari 2019 zijn we gestart met een opvolgingsonderzoek. Hierin gaan we na in hoeverre het college opvolging heeft gegeven aan de uitvoering van de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2014. Publicatiedatum opvolgingsonderzoek is 27 juni 2019.

Onderzoeksvraag

In welke mate heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gericht op gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link