Skip to main content

09-03-2020

Rekenkamercommissie Oss

(Laadrempelig) ontmoeten in Oss

Samenvatting

In het rapport is onderzocht: wat het doel is van beleid voor (laagdrempelig) ontmoeten. Wie wordt gefaciliteerd om activiteiten te organiseren? Wie wordt bereikt? en wat kost het?

Onderzoeksvraag

Wat is gemeentebreed de efficiëntie en effectiviteit van het beleid van de gemeente
Oss voor (laagdrempelig) ontmoeten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oss
Ingestuurd door
Elma van de Mortel
E-mailadres
elmavandemortel@ideeversa.nl

Documenten