Skip to main content

01-03-2020

Rekenkamercommissie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

Samenvatting

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een positief effect heeft gehad op het subsidieproces van Uitgeest. Daar staat tegenover dat verbeteringen mogelijk zijn door het opstellen van een overkoepelend subsidiebeleid en het formuleren van maatschappelijke doelen en/of financiële kaders. Ook zijn verdere verbeteringen mogelijk in het subsidieproces en de administratie ervan. Ten slotte, kan de informatievoorziening aan de raad verbeterd worden door structurele informatievoorziening en periodieke evaluaties.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Uitgeest rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe geeft de gemeenteraad invulling aan de kaderstellende en controlerende rol?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Overheid, sociaal domein.
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Ingestuurd door
Frank van der Knaap
E-mailadres
f.vdknaap@worldonline.nl

Documenten