Skip to main content

11-02-2020

Rekenkamercommissie Schagen

Toezicht en Handhaving

Samenvatting

Inzicht geven of er adequaat toezicht- en handhavingsbeleid is vastgesteld, of dit beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd, of er doelen zijn gesteld en of deze zijn gehaald.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er gedurende de periode 2013 – mei 2019 adequaat toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld en werd dit beleid doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gericht op overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Ingestuurd door
Marielle Teijema
E-mailadres
rekenkamer@schagen.nl

Documenten