Skip to main content

11-02-2020

Rekenkamercommissie Schagen

Tafelzilver

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van
snippergroen en van gebouwen en gronden in het bezit van de gemeente, ook wel genoemd de verkoop van tafelzilver.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de financiële resultaten van de verkoop van “tafelzilver” in de jaren 2013 tot en met 2017 en hoe ziet het proces eruit waarmee deze tot stand kwamen.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twynstra Gudde
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gericht op overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Ingestuurd door
Marielle Teijema
E-mailadres
rekenkamer@schagen.nl

Documenten