Skip to main content

24-03-2020

Eindhoven

Quickscan HOV2

Samenvatting

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, scope en overzicht van tussentijdse wijzigingen.

Onderzoeksvraag

Is de ambtelijke HOV2 evaluatie voor de raad volledig, juist en inzichtelijk

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
co-effective
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Eindhoven
Ingestuurd door
tineke van den biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Documenten