Skip to main content

17-03-1202

Breda

Quickscan Afvalbeheer gemeente Breda. Een onderzoek naar doelmatigheid en doelterffendheid

Samenvatting

In de quickscan is onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda is. Daartoe zijn de milieuprestaties, kostenprestaties en serviceprestaties in 2015 t/m 2019 in kaart gebracht.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Royal Haskoning
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
suggesties voor aanpassing beleid/uitvoering gemeente Breda
Rekenkamer(commissie)
Breda
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
E-mailadres
ja.wiggers@breda.nl

Documenten