Skip to main content

24-4-2020

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Quickscan Verantwoording uitgaven armoedebeleid

Samenvatting

De quickscan maakt duidelijk dat er nog altijd geen helder en volledig beeld is van de uitgaven voor het armoedebeleid. Ook is voor de raad niet duidelijk hoeveel beïnvloedingsruimte er eigenlijk is, omdat dat verpakt zit in de totale begroting.

Onderzoeksvraag

Uit een onderzoek in 2017 bleek dat de verantwoording naar de raad over de uitgaven van het armoedebeleid onvoldoende was. Met deze quickscan wil de rekenkamercommissie Zoetermeer antwoord op de vraag of de verantwoording in de meest recente jaarrekening wél voldoende is. Ook de begroting is hierbij betrokken.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Labore onderzoek & advies
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
E-mailadres
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl

Documenten